Abortmodstand - skinhellige sataner

Nogle amerikanske stater er i fuld gang med at afskaffe retten til abort. Undtagen – måske – i de tilfælde hvor kvindens liv er i fare, hvis graviditeten fortsættes. Abort skal være forbudt, også i de ekstreme situationer, hvor graviditeten skyldes voldtægt, også overgreb fra voksne mod pigebørn. For når Gud™ har udvirket det mirakel at skabe en graviditet, bør mennesker ikke blande sig. De kristnes gud udvirker nu af og til sine mirakler på ganske perverse måder!

Paven, den store brobygger, har for nogen tid siden udtalt, at abort er ganske som at hyre en lejemorder. Smuk sammenligning. Den katolske skinhellige kirke har måske ikke helt det samme omfangsrige problem, da de præster, der ikke kan overholde det mærkværdige krav om cølibat, lige så gerne forgriber sig på kordrengene som på pigerne. Det giver naturligvis ikke uønskede graviditeter i samme omfang.

Skinhelligheden skyldes dels, at man stiller større krav til andre, end man selv magter at leve op til. Dels at man ikke tager højde for, at mennesker nu engang er mennesker. Ikke fiktive helgener. Når amerikanerne udbreder nødhjælp og evangelier i f.eks. Afrika, er det med det meget lidt funktionelle budskab, at seksuel afholdenhed løser alle problemer. Så undervisning i brugen af prævention er ikke velset. Selv om p-piller kunne forhindre de uønskede graviditeter – de Guds mirakler – der ofte ødelægger unge pigers muligheder for at få en ordentlig uddannelse. Og selv om kondomer måske kunne have forhindret HIV-smitte. Det er måske også et Guds mirakel?

Abortmodstandere omtaler gerne sig selv som »pro life«, dvs. tilhængere af fri abort er »pro death«. Men hvor mange af disse pro life'ere gør noget for 1) at forhindre uønskede og ulykkelige graviditeter? 2) Gør noget for at forbedre livskvaliteten for de vordende mødre, for børnene og for de mere eller mindre rudimentære familier, der er resultatet af den megen »life«?

Har man set højrefløjen gøre noget for en bedre

seksualundervisning? For en seksualundervisning i det hele taget? For adgang til gratis prævention? For adgang til uddannelse. Også efter en evt. fødsel? For adgang til sundhedsundersøgelser under graviditeten? For adgang til ordentlig kost. Og et rimeligt liv? For adgang til sundhedspleje for mor og barn efter fødslen?

Dødeligheden for kvinder med uønskede graviditeter er i mange lande ret stor. Når barnet har fået »life«, er det ikke af nogen interesse for de kristelige. Den slags ville kræve skatteændringer, ja samfundsændringer. Rigdom for de rige og død for de fattige er et udtryk for »Guds orden«© og vilje. Den må vi ikke modarbejde.

Bekæmpelse af fattigdommen er nok det vigtigste, da den omfatter sundhed og uddannelse. Og dermed at mange problemer kan undgås fra starten af. Men de uønskede graviditeter fastholder forældrene, hvad enten de er par eller enlige mødre, i fattigdom og elendighed.

Angrebene på retten til abort rammer de fattigste hårdest. De velhavende kan (i et vist omfang) betale sig fra problemerne. Retfærdighed og rimelighed er en vare, der købes og sælges. Det er de fattigste, der bliver ramt hårdest af et uønsket barn.

Et af de smukkeste steder i Det Nye Testamente er det sted i Johannesevangeliet, hvor Jesus ikke vil dømme en kvinde, der er »greben i hor«, da hendes anklagere er stukket af i skam. »Lad den der er uden synd, kaste den første sten.« Stedet er vist tilføjet på et senere tidspunkt – muligvis af en kristen skriver med forstand på mennesker. I modsætning til de skinhellige sataner, der hjemsøger kristenheden. Jesus bliver også citeret for, at man skal dele med de fattige. Ikke samle sig rigdom.

Jesus havde ikke fået lov at leve mange måneder i dag. Lo clamaron con balas a una cruz!