Hjem

Lov er lov eller lov er ikke lov

»I Danmark har vi nogle love, der skal overholdes!« Dette er et almindeligt udsagn fra politikere. Loven gælder, loven skal overholdes, for ellers falder alt fra hinanden. Man kan fortsætte: »Og så har vi nogle love, der ikke nødvendigvis skal overholdes.« Man behøver strengt taget ikke at betale sin skat, hvis man ikke har lyst. Man må gerne køre hurtigere end reglerne ellers siger, hvis man har travlt. Der er endda opfundet en imaginær regel, der siger, at man ikke må genere trafikken ved at overholde hastighedsgrænserne. Fredningsbekendtgørelser gælder ikke for store godsejere. De er nemlig ikke i stand til at læse et kort eller i øvrigt at se skarpt, når en gravhøj står i vejen. Man er en skurk, hvis man har en pistol i bukselinningen, men en riffel i bagagerummet på ministerbilen er noget helt andet. Der er regler om ministeransvar, der er internationale konventioner om beskyttelse af flygtninge, men ingen af dem gælder, hvis flygtningene kan tænkes at være muslimer. Man må da også gerne pløkke en ulv, hvis den truer en traktor (f.eks. ved at løbe væk fra traktoren). Bestikkelse er forbudt, men hvis jeg får pengene til min egen fond, så er det ikke bestikkelse. Heller ikke hvis du kan købe dig til særbehandling.

Men gud nåde og trøste dig, hvis du er enlig og på kontanthjælp og har haft »overnattende gæster« for tit!