Tilbage til normalen

Jeg ser frem til, at situationen bli’r normaliseret.