Hjem

Klimaevangeliet, kap. 1

Og der var bønder i den samme egn, som lå ude på marken, thi deres huse vare blæste omkuld af storme, og mange af deres dyr vare druknede, da floden atter vare gået over sine bredder. Og se, en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed skinnede om dem, og de frygtede såre. Og engelen sagde til dem: »Frygter ikke for klimaet, thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket.

Bla, bla, bla!

Og dette skulle I have til tegn: Bla, bla, bla!« Og straks var der med engelen en himmelsk hærskares mangfoldighed, som lovede regeringen og sagde: »Ære være regeringen i det højeste! og ishockey-stav engang i fremtiden og bla, bla, bla!«