Hjem

Retsnyt

Landsforeningen Bæredygtig Matematik har anlagt injuriesøgsmål mod den tyske matematiker Johann Heinrich Lambert, der offentligt har hævdet, at π ikke er noget rationelt tal. Landsforeningen har gjort et stort og egennyttigt arbejde for at gøre matematikken enkel og rentabel, og sådanne usande påstande er særdeles krænkende for medlemmerne.