Hjem

Sidste

Populære

RostaVinduet - Forsiden

Elendighed – som bestilt!

Den pinlige og skrækkelige historie om kvinder med symptomer på mulig brystkræft, der ikke er blevet undersøgt godt nok, udvikler sig. Nu er det ikke kun ét sygehus, hvor undersøgelserne har været overfladiske, det er et par regioner. Om der faktisk er nogen, der er døde, fordi de ikke blev undersøgt efter forskrifterne, ved jeg ikke. Men muligheden er i høj grad til stede.

Politikerne udtrykker deres fordømmelse af de skyldige overlæger. De har ikke fulgt reglerne. Men lad mig stille det kætterske spørgsmål: Kunne de have gjort ret meget andet? De har ikke haft mandskab og penge til at lave de grundige undersøgelser, som politikerne har ordineret. Hvis de pludselig havde brugt x millioner mere end budgetteret – bare for at leve op til reglerne – så var politikernes (eller direktørernes) hamre slået ned over deres hoveder. Budgetterne har oven i købet været belagt med »effektiviseringer« i årevis. Der er altså hele tiden færre penge til de enorme planer, som politikerne har manet frem. Opgaven kan ikke løses, man kan ikke både tjene Hippokrates og Mammon!

Faktisk var det politikerne, der burde sættes i blokken på torvet. Som dem der pålagde andre umulige opgaver.

Og i øvrigt er det ikke kun kvinder med mistanke om brystkræft, det er galt for. Psykiatriske patienter bliver hele tiden udskrevet, fordi der ikke er plads, selv om de faktisk burde være indlagt længere. Det er ikke et mål i sig selv at have psykiatriske patienter indlagt … bla bla bla! Men der er ikke læger, sygeplejersker og sosu'er nok. Der er ikke senge nok. Lægerne må ikke udskrive en patient, der ikke kan tåle det. Men de må heller ikke overfylde de psykiatriske afdelinger. Så de antager, at patienterne nok godt kan holde til at blive smidt ud igen. Som regel går det da også godt, og skulle en patient tage livet af sig selv eller begå en forbrydelse, så vil journalen vise, at det var der absolut ingen indikationer på. For ellers lever lægerne jo ikke op til politikernes forventninger og krav.

Andre felter end kræft og psykiatri har også voldsomme ressourceproblemer. Det er bare de to, der lige for øjeblikket får plads i medierne. Jeg har en sær mistanke om, at de psykiatriske patienter kun omtales, fordi der er sket nogle drab. De mange selvmord har ikke haft nogen større interesse.

Men udviklingen er fuldkommen som man kunne forvente. Politikerne får det, som de har betalt for. Og det er overlægerne, der står med det formelle ansvar.

Men alle de her skrækkelige ting, bliver de da ikke indberettet? Som utilsigtede hændelser. Kun hvis der er tid til det. Og slet ikke hvis sygehusets ledelse mener, at man allerede har indberettet alt for mange.

 

Skattelettelser! Føj da

Fru direktør Krugerrandfryd udtaler: »Det er virkeligt uanstændigt, at regeringen hele tiden disker op med nye skattelettelser til de mere velhavende. Vi betaler i forhånd så lidet i skat, at vi næsten ingenting får ud af disse skattelettelser. Altså, min næste Lamborghini bliver nok lidt billigere, men for at få plads i garagen er jeg jo nødt til at sælge den gamle til en ret dårlig pris.«

 

Bad standing i EU Brothas

En rocker eller et bandemedlem, der ønsker at forlade sin bande, kan ikke forvente, at de øvrige »brødre« ser på dette frafald med glæde og sympati. Nogle af dem omgås med lignede tanker, selv om de ikke siger det højt. Og de øvrige vil for enhver pris undgå en stormflod af brothers ud af foreningen.

En anden forening er så paradisisk, at ingen tænkende væsener kan tænkes at drømme om at forlade den og bestemme selv. Det vil sige – Storbritannien har vedtaget at gøre netop dette. Det skyldes naturligvis, at de ikke kan tænke, og at mørke magter har drevet deres kriminelle spil. For at belære briterne om deres fejltagelse – og for at holde de øvrige broderstater på plads, har det britiske exit fra EU, a.k.a. Loyal to Juncker, valgt at skrue bissen på. Det må under ingen omstændigheder blive en succes. Folkene skal ikke få gode ideer. For EU er jo så herligt, at …

Imens kæmper det franske, det græske og det italienske establishment med deres egne vildførte borgere, der ikke kan tåle lyset fra Bruxelles. Hvis folk vil melde sig ud, så gælder det måske om at gøre dette, mens der stadig er noget at melde sig ud af.

 

Hvem skal vogte på disse hyrder?

Loyal
 

Om drager og riddere

Striden om EU's kommende nye regler for beskyttelse af ophavsretten på internettet, er blevet afsporet. Den har bevæget sig væk fra en diskussion om de konkrete regler i forslaget og om deres mulige bivirkninger, til en ”diskussion” om, hvilke skurkagtige firmaer, der ”står bag” modstanderne af forslaget. Det er sket før i andre spørgsmål: Du kan da ikke tillade dig at mene sådan, for så er du jo (på dette ene punkt) enig med x-person eller y-firma! Nej, det kan man så ikke tillade sig, og man må overlade diskussionen til de professionelle politikere.

Diskussionen drejede sig ikke om, hvornår ophavsretten må undergraves, men om EU's nye fine ideer kunne have kedelige bivirkninger i form af maskinel fjernelse (filtrering) af helt legalt stof? Men nu drejer det sig om en sammensværgelse af lovløse anarkister, der i virkeligheden er på selveste Satans hold (Google og Facebook). De beskrives om en ”ildspyende drage” (i flg. Politiken 23.2.), hvor EU skulle være ”ridderen med et blåt og gult skjold”. Drager er traditionelt styret af Den Onde selv, mens riddere (også i utraditionelle gevandter) repræsenterer den kristelige sejr i forskellige katolske skrøner. Vi får også at vide, at modstanderne har benyttet ”kamikaze-metoder”. Jeg er nu ikke bekendt med, at nogen har begået selvmord foran EU's hoveddør for at få ram på forslaget.

Jens Rohde udtalte, da han blev bombarderet med e-mails, at hans mail var blevet ”hacket”. Det er unægtelig en meget alternativ brug af begrebet hacking. Er resten af EU's arbejde præget af samme rod og manglende sproglige præcision?

Men det lykkedes at afspore debatten. Enten støtter man EU i tykt og navnlig tyndt, eller også er man på den mørke side. Det er også nemmere på den måde. Gå efter mændene og glem bolden.

 

Dagens krise

Det Internationale Samfund (hvilket forunderligt ord) har problemer. Har atter problemer. De undersåtter, der forventedes at applaudere de store planer og at spænde livremmen ind, for at samfundet kan realisere dem, protesterer.

I Frankrig har demonstranter under navnet De Gule Veste demonstreret og af og til hærget i efterhånden lang tid. Macrons pragmatiske folkefællesskab styret af de meget rige, med råd til luksus, er ikke populært og har aldrig været det. Pressen lader formode, at de dirigeres af mørke kræfter. Nogle af dem skal efter sigende være racister, der er vrede over de mange flygtninge og indvandrere. Andre skal være tilhængere af konspirationsteorier. Ja, nogle af dem skal være flat-earthers! Man kan indimellem tvivle lidt på, om der er noget EU tilbage, som Storbritannien kan melde sig ud af. 

I USA er det et par år siden, at den meget højreorienterede og noget impulsive rigmand Donald Trump overraskende blev valgt til præsident. Også her nævnes mørke magter som forklaringen. De mørke magter antages at bo i Kreml. At Hillary Clinton omtalte Trumps vælgere som »deplorables« og i øvrigt var mindst lige så meget »rig overklasse« som Trump (men ude af stand til at snobbe nedad), havde ingen betydning.

Læs mere…