Hjem

Sidste

Populære

RostaVinduet - Forsiden

Abortmodstand - skinhellige sataner

Nogle amerikanske stater er i fuld gang med at afskaffe retten til abort. Undtagen – måske – i de tilfælde hvor kvindens liv er i fare, hvis graviditeten fortsættes. Abort skal være forbudt, også i de ekstreme situationer, hvor graviditeten skyldes voldtægt, også overgreb fra voksne mod pigebørn. For når Gud™ har udvirket det mirakel at skabe en graviditet, bør mennesker ikke blande sig. De kristnes gud udvirker nu af og til sine mirakler på ganske perverse måder!

Paven, den store brobygger, har for nogen tid siden udtalt, at abort er ganske som at hyre en lejemorder. Smuk sammenligning. Den katolske skinhellige kirke har måske ikke helt det samme omfangsrige problem, da de præster, der ikke kan overholde det mærkværdige krav om cølibat, lige så gerne forgriber sig på kordrengene som på pigerne. Det giver naturligvis ikke uønskede graviditeter i samme omfang.

Skinhelligheden skyldes dels, at man stiller større krav til andre, end man selv magter at leve op til. Dels at man ikke tager højde for, at mennesker nu engang er mennesker. Ikke fiktive helgener. Når amerikanerne udbreder nødhjælp og evangelier i f.eks. Afrika, er det med det meget lidt funktionelle budskab, at seksuel afholdenhed løser alle problemer. Så undervisning i brugen af prævention er ikke velset. Selv om p-piller kunne forhindre de uønskede graviditeter – de Guds mirakler – der ofte ødelægger unge pigers muligheder for at få en ordentlig uddannelse. Og selv om kondomer måske kunne have forhindret HIV-smitte. Det er måske også et Guds mirakel?

Abortmodstandere omtaler gerne sig selv som »pro life«, dvs. tilhængere af fri abort er »pro death«. Men hvor mange af disse pro life'ere gør noget for 1) at forhindre uønskede og ulykkelige graviditeter? 2) Gør noget for at forbedre livskvaliteten for de vordende mødre, for børnene og for de mere eller mindre rudimentære familier, der er resultatet af den megen »life«?

Har man set højrefløjen gøre noget for en bedre

seksualundervisning? For en seksualundervisning i det hele taget? For adgang til gratis prævention? For adgang til uddannelse. Også efter en evt. fødsel? For adgang til sundhedsundersøgelser under graviditeten? For adgang til ordentlig kost. Og et rimeligt liv? For adgang til sundhedspleje for mor og barn efter fødslen?

Dødeligheden for kvinder med uønskede graviditeter er i mange lande ret stor. Når barnet har fået »life«, er det ikke af nogen interesse for de kristelige. Den slags ville kræve skatteændringer, ja samfundsændringer. Rigdom for de rige og død for de fattige er et udtryk for »Guds orden«© og vilje. Den må vi ikke modarbejde.

Bekæmpelse af fattigdommen er nok det vigtigste, da den omfatter sundhed og uddannelse. Og dermed at mange problemer kan undgås fra starten af. Men de uønskede graviditeter fastholder forældrene, hvad enten de er par eller enlige mødre, i fattigdom og elendighed.

Angrebene på retten til abort rammer de fattigste hårdest. De velhavende kan (i et vist omfang) betale sig fra problemerne. Retfærdighed og rimelighed er en vare, der købes og sælges. Det er de fattigste, der bliver ramt hårdest af et uønsket barn.

Et af de smukkeste steder i Det Nye Testamente er det sted i Johannesevangeliet, hvor Jesus ikke vil dømme en kvinde, der er »greben i hor«, da hendes anklagere er stukket af i skam. »Lad den der er uden synd, kaste den første sten.« Stedet er vist tilføjet på et senere tidspunkt – muligvis af en kristen skriver med forstand på mennesker. I modsætning til de skinhellige sataner, der hjemsøger kristenheden. Jesus bliver også citeret for, at man skal dele med de fattige. Ikke samle sig rigdom.

Jesus havde ikke fået lov at leve mange måneder i dag. Lo clamaron con balas a una cruz! 

Arbejdsmiljø – og de nye hellige

Det er vel et fremskridt, at borgerlige politikere er begyndt at interessere sig for arbejdsmiljøet. Godt nok kun på Bagagehåndteringen i Kastrup og også kun, hvis man kan pege fingre ad 3F. Og kun fordi organiserede arbejdere har forsøgt at forklare dem, der helst kører på frihjul, at man kun står stærkt, når man står sammen.

De borgerlige har i årevis udsultet Arbejdstilsynet, så det slet ikke magter at holde øje med arbejdsmiljøet, hverken det fysiske eller det psykiske. Den ene rædselshistorie efter den anden har ikke fremkaldt nogen reaktion, har ikke udløst nogen bekymring. Folk bliver båret ud fra arbejdspladserne, eller humper hjem med slidte ledemod. Eller de bryder bare sammen, inden de samles i hoben af langtidssygemeldte.

Men åbenbart er nogle 3F'eres »rå tale« et større og anderledes problem end f.eks. at blive mast under en betonplade.

 

Letbane-blues

Den er banal, men egentlig meget passende. Man kan ikke bare tage letbanen, når man skal til Århus. Eller hjem igen. I hvert fald skal man have mange hundrede kroner til en taxa (man kan tage en taxa under rejsegarantien, men man skal selv lægge ud). 

Lightrail-of-Mordor

 

Problemet Brexit

Problemet Brexit er svært og muligvis uløseligt. Det grundlæggende problem er, at man (the Establishment) i sin naivitet har udskrevet en folkeafstemning om Storbritanniens fortsatte EU-medlemskab – og så har folket »stemt forkert«! Oven i købet har politikerne på forhånd udtalt, at de vil respektere udfaldet af denne folkeafstemning. Og det selv om man ikke var sikker på resultatet.

Det bedste havde naturligvis været, at en folkeafstemning slet ikke havde været nødvendig. Det næstbedste ville have været, hvis folkeafstemningen havde været således tilrettelagt, at resultatet havde været som ønsket.

Nu står man i stedet med den opgave at undergrave folkeafstemningen ved at hævde, at Vladimir Putin, Hans Sataniske Majestæt, personligt har støttet et leave. Og at forskellige skumle pengemænd også har støttet leave. Godt nok er Putins medvirken foreløbig ganske udokumenteret (og derfor et faktum, man ikke diskuterer). Og godt nok var der absolut ingen mangel på skumle pengemænd og udenlandske »statsmænd«, der støttede remain. Men hensigten helliger løgnen.

Den næste tid vil byde på forsøg på at gennemføre det politiske kunststykke at afvise resultatet af folkeafstemningen på en sådan måde, at et flertal af de britiske vælgere tror, at de er blevet hørt og at afstemningsresultatet er blevet respekteret. At de selv altid har elsket EU og dets skatteål/formænd. At de selv skam stemte for et remain, selv om de måske ikke gjorde det. Fortiden er plastisk, meget plastisk. Men man vil helst ikke rirkere, at nogen føler sig kørt over af EU-tilhængerne. Som det skete i Danmark 18. maj 1993. Måske kan man tilsætte LSD til øllen? LSD gør det nemmere at nyde at blive taget røven på.

 

Meningen med livet

Mange mennesker spekulerer af og til på, hvad meningen med livet er? Især når det går skidt. Et godt råd er ikke at stille sådanne spørgsmål, hvis man ikke kan lide svaret.

Men livet har skam en mening, der kan skitseres sådan:

1) Producere merværdi

2) Forbruge mest muligt sådan at merværdien kan realiseres og profitterne kan blive udbetalt. Dog skal vi ikke kræve lønforhøjelser for at få råd til dette forbrug. For ikke at fremstå som tabere for vore venner, kan vi jo låne flere penge hos et af de venlige ågerrentefirmaer, f.eks. »Volksanleihe«. De renter, der løber på i et hæsblæsende tempo, vil kun motivere os til at slide endnu hårdere i det. Det er godt for herrerne.

3) Reproducere arbejdskraften. Dog kun i det omfang at det ikke strider mod punkt 2. Altså er det vederstyggeligt at reducere sit forbrug med henblik på at sikre vore efterkommeres overlevelsesvilkår bedst muligt. Tværtimod skal vi med sindsro bruge og smide væk af hjertens lyst.

At nyde livet, tage den med ro, snakke med venner og familie er uvedkommende, og dersom de skader forbruget, uønskede. At nyde livet og være kulturel udføres bedst af de særligt ansvarstyngede individer, der modtager profitten som en del af den merværdi, vi producerer.

Hvis vi af en eller anden grund ikke arbejder, så skal vi ikke slappe af eller lave noget fornuftigt, nyttigt eller fornøjeligt. Nej, vi skal vandre på jorden og udstråle skam og selvhad. Vi skal være en del af arbejdsudbuddet. Vi skal sikre, at der ikke opstår pres på lønningerne. Vi skal være en rædsel for dem, der søger arbejde. Se hvilke tabere!

Kend din plads! Slid og lid – og hold kæft!

 

Og Adam gik i gang med at udrydde krybet

Bier skal sprøjtes væk